باش بەتھىسابلاش ماشىنىسى
ماتېماتكىلىق باج ھىسابلاش ئۆي قەرىزى پۇل ئامانىتى ساغلاملىق

ساغلاملىق كۆرسەتكۈچىنى ھېسابلاش

ساغلاملىق، زور بايلىق
جىنسىڭىز:
بوي ئېگىزلىكىڭىز: سانتىمېتىر
بەدەن ئېغىرلىقىڭىز: كىلو گىرام: